Logo UZ
Zamówienie publiczne
INFORMACJE

DANE PRZETARGU

Przetarg otwarty
Znak sprawy:RA-ZA-126/2021
Tytuł:Przeprowadzenie szkoleń dla kadry administracyjnej Uniwersytetu Zielonogórskiego w zakresie kierowania w ramach projektu „Nowoczesne nauczanie oraz praktyczna współpraca z przedsiębiorcami - program rozwoju Uniwersytetu Zielonogórskiego”
Termin zgłoszeń:2022-01-14
Tryb postępowania:Ogłoszenia o zamówieniach, do których nie stosuje się przepisów ustawy PZP
Rodzaj zamówienia:Ogłoszenia o zamówieniach, do których nie stosuje się pełnych przepisów ustawy PZP , o wartości przedmiotowego zamówienia równej i powyżej 50000 zł
Plik opisu ogłoszenia:Plik do pobrania
Plik SWZ:Plik do pobrania
Uwagi:
Pliki z załącznikami SWZ:
LPDataOpis i link do pobrania
12021-12-23Załącznik nr 1 - części od 1 do 10
22021-12-23Załącznik nr 2 - Formularz Oferta
32021-12-23Załącznik nr 3 - Formularz cenowy - części od 1 do 10
42021-12-23Załącznik nr 4 - Projektowane Postanowienia Umowy
52021-12-23Załącznik nr 5 - Oświadczenie Wykluczenie
62021-12-23Załącznik nr 6 - Umowa powierzenia danych
72021-12-23Wersje edytowalne formularzy
Pliki z informacjami:
LPDataOpis i link do pobrania
12022-01-04Informacja nr 1
22022-01-19Informacja o unieważnieniu postępowania
 
^
Wykonanie: Tomasz Hołderny