Logo UZ
Zamówienie publiczne
INFORMACJE

DANE PRZETARGU

Przetarg otwarty
Znak sprawy:RA-ZP.2610.92.2021
Tytuł:SUKCESYWNA DOSTAWA ŚRODKÓW CZYSTOŚCI I AKCESORIÓW DO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI
Termin zgłoszeń:2022-01-14
Tryb postępowania:Tryb podstawowy, na podstawie art. 275 pkt. 2 ustawy
Rodzaj zamówienia:Dostawy
Plik opisu ogłoszenia:Plik do pobrania
Plik SWZ:Plik do pobrania
Uwagi:
Pliki z załącznikami SWZ:
LPDataOpis i link do pobrania
12021-12-22załącznik nr 1 – formularz Cenowo-Techniczny
22021-12-22załącznik nr 2 – formularz Oferta
32021-12-22załącznik nr 3 – Projektowane postanowienia umowy
42021-12-22załącznik nr 4 – formularz Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełniania warunków udziału w postępowaniu
52021-12-22załącznik nr 5 – formularz Wykazanie zasadności zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa
62021-12-22załącznik nr 6 – formularz Wycofanie OFERTY
72021-12-22załącznik nr 7 – Identyfikator postępowania
Pliki z informacjami:
LPDataOpis i link do pobrania
12021-12-22Edytowalne wersje załączników do SWZ
22022-01-14Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
32022-01-14Informacja z otwarcia ofert
42022-02-09Informacja o wyniku postępowania - unieważnieniu
52022-02-10Ogłoszenie o wyniku - unieważnienie postępowania
 
^
Wykonanie: Tomasz Hołderny