Logo UZ
Zamówienie publiczne
INFORMACJE

DANE PRZETARGU

Przetarg otwarty
Znak sprawy:RA-ZP.2610.88.2021
Tytuł:DOSTAWA OPROGRAMOWANIA II
Termin zgłoszeń:2022-01-18
Tryb postępowania:Tryb podstawowy, na podstawie art. 275 pkt. 2 ustawy
Rodzaj zamówienia:Dostawy
Plik opisu ogłoszenia:Plik do pobrania
Plik SWZ:Plik do pobrania
Uwagi:
Pliki z załącznikami SWZ:
LPDataOpis i link do pobrania
12021-12-22Załącznik nr 1.1 – Opis przedmiotu zamówienia – Część 1
22021-12-22Załącznik nr 1.2 – Opis przedmiotu zamówienia – Część 2
32021-12-22załącznik nr 2 – formularz Oferta
42021-12-22Załącznik nr 3.1 – Formularz Cenowy – Część 1
52021-12-22Załącznik nr 3.2 – Formularz Cenowy – Część 2
62021-12-22załącznik nr 4 – Projektowane postanowienia umowy
72021-12-22załącznik nr 5 – formularz Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
82021-12-22załącznik nr 6 – formularz Wykazanie zasadności zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa
92021-12-22załącznik nr 7 – formularz Wycofanie OFERTY
102021-12-22załącznik nr 8– Identyfikator postępowania
Pliki z informacjami:
LPDataOpis i link do pobrania
12021-12-22Edytowalne wersje załączników do SWZ
22022-01-10Informacja nr 1 - Pytania i odpowiedzi
32022-01-10Edytowalny załącznik do Informacji nr 1
42022-01-12Informacja nr 2 - Pytania i odpowiedzi
52022-01-14Informacja nr 3 - Pytania i odpowiedzi
62022-01-18Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
72022-01-18Informacja z otwarcia ofert
82022-02-02Informacja o wyniku postępowania
92022-02-16Ogłoszenie o wyniku postępowania
 
^
Wykonanie: Tomasz Hołderny