Logo UZ
Zamówienie publiczne
INFORMACJE

DANE PRZETARGU

Przetarg otwarty
Znak sprawy:RA-ZP.2610.89.2021
Tytuł:DOSTAWA OPROGRAMOWANIA DO SERWERÓW, TWORZĄCE PLATFORMĘ ZARZĄDZAJĄCĄ URZĄDZENIAMI ELEKTRONICZNYMI ORAZ POZWALAJĄCĄ NA ANALIZĘ ICH ZACHOWANIA
Termin zgłoszeń:2022-01-14
Tryb postępowania:Tryb podstawowy, na podstawie art. 275 pkt. 2 ustawy
Rodzaj zamówienia:Dostawy
Plik opisu ogłoszenia:Plik do pobrania
Plik SWZ:Plik do pobrania
Uwagi:
Pliki z załącznikami SWZ:
LPDataOpis i link do pobrania
12021-12-16Załącznik nr 1 – Formularz Cenowo-Techniczny
22021-12-16załącznik nr 2 – formularz Oferta
32021-12-16załącznik nr 3 – Projektowane postanowienia umowy
42021-12-16załącznik nr 4 – formularz Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
52021-12-16załącznik nr 5 – formularz Wykazanie zasadności zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa
62021-12-16załącznik nr 6 – formularz Wycofanie OFERTY
72021-12-16załącznik nr 7– Identyfikator postępowania
Pliki z informacjami:
LPDataOpis i link do pobrania
12021-12-16Edytowalne wersje załączników do SWZ
22021-12-31Informacja nr 1 - Pytania i odpowiedzi
32021-12-31Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
42022-01-14Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
52022-01-14Informacja z otwarcia ofert
62022-01-24Informacja o wyniku postępowania - unieważnieniu
72022-01-27Ogłoszenie o wyniku - unieważnienie postępowania
 
^
Wykonanie: Tomasz Hołderny