Logo UZ
Zamówienie publiczne
INFORMACJE

DANE PRZETARGU

Przetarg otwarty
Znak sprawy:RA-ZP.2612.68.2021
Tytuł:Adaptacja elementów obiektów dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami
Termin zgłoszeń:2021-12-10
Tryb postępowania:Tryb podstawowy, na podstawie art. 275 pkt. 2 ustawy
Rodzaj zamówienia:Roboty budowlane
Plik opisu ogłoszenia:Plik do pobrania
Plik SWZ:Plik do pobrania
Uwagi:
Pliki z załącznikami SWZ:
LPDataOpis i link do pobrania
12021-11-22załącznik nr 1.1: Opis przedmiotu zamówienia - Program Funkcjonalno-Użytkowy Część 1
22021-11-22załącznik nr 1.2: Opis przedmiotu zamówienia - Program Funkcjonalno-Użytkowy Część 2
32021-11-22załącznik nr 1.3: Opis przedmiotu zamówienia - Program Funkcjonalno-Użytkowy Część 3
42021-11-22załącznik nr 2: Formularz OFERTA
52021-11-22załącznik nr 3: Projektowane postanowienia umowy
62021-11-22załącznik nr 4: Formularz Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
72021-11-22załącznik nr 5: Formularz Wykazanie zasadności zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa
82021-11-22załącznik nr 6: Formularz Wycofanie oferty
92021-11-22załącznik nr 7: Identyfikator postępowania
Pliki z informacjami:
LPDataOpis i link do pobrania
12021-11-22edytowalne wersje formularzy załączonych do SWZ
22021-12-10Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
32021-12-10Informacja z otwarcia ofert
42021-12-15Informacja o wyniku postępowania
52021-12-29 Informacja o wyniku postępowania - korekta po odmowie zawarcia umowy
62021-12-30Ogłoszenie o wyniku postępowania
 
^
Wykonanie: Tomasz Hołderny