Logo UZ
Zamówienie publiczne
INFORMACJE

DANE PRZETARGU

Przetarg otwarty
Znak sprawy:RA-ZP.2611.85.2021
Tytuł:Usługi kateringowe IV w ramach Programu Współpracy INTERREG VA
Termin zgłoszeń:2021-11-26
Tryb postępowania:Tryb podstawowy, na podstawie art. 275 pkt. 2 ustawy
Rodzaj zamówienia:Usługi
Plik opisu ogłoszenia:Plik do pobrania
Plik SWZ:Plik do pobrania
Uwagi:
Pliki z załącznikami SWZ:
LPDataOpis i link do pobrania
12021-11-18załącznik nr 1: Opis przedmiotu zamówienia
22021-11-18załącznik nr 2: Formularz OFERTA
32021-11-18załącznik nr 3: Formularz Cenowy
42021-11-18załącznik nr 4: Projektowane postanowienia umowy
52021-11-18załącznik nr 5: Formularz Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
62021-11-18załącznik nr 6: Formularz Wykazanie zasadności zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa
72021-11-18załącznik nr 7: Formularz Wycofanie Oferty
82021-11-18załącznik nr 8: Identyfikator postępowania
Pliki z informacjami:
LPDataOpis i link do pobrania
12021-11-18edytowalne wersje formularzy załączonych do SWZ
22021-11-26Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
32021-11-26Informacja z otwarcia ofert
42021-12-01Informacja o wyniku postępowania
52021-12-14Ogłoszenie o wyniku postępowania
 
^
Wykonanie: Tomasz Hołderny