Logo UZ
Zamówienie publiczne
INFORMACJE

DANE PRZETARGU

Przetarg otwarty
Znak sprawy:RA-ZP.2612.80.2021
Tytuł:Wykonanie instalacji klimatyzacji na IV i V piętrze oraz wymiana istniejących układów klimatyzacyjnych na III piętrze w budynku A-29
Termin zgłoszeń:2021-11-19
Tryb postępowania:Tryb podstawowy, na podstawie art. 275 pkt. 2 ustawy
Rodzaj zamówienia:Roboty budowlane
Plik opisu ogłoszenia:Plik do pobrania
Plik SWZ:Plik do pobrania
Uwagi:
Pliki z załącznikami SWZ:
LPDataOpis i link do pobrania
12021-11-04załącznik nr 1: Opis przedmiotu zamówienia - Program Funkcjonalno-Użytkowy
22021-11-04załącznik nr 1.1: załącznik nr 1 do PFU - Rzut piętra 3
32021-11-04załącznik nr 1.2: załącznik nr 2 do PFU - Rzut piętra 4
42021-11-04załącznik nr 1.3: załącznik nr 3 do PFU - Rzut piętra 5
52021-11-04załącznik nr 1.4: załącznik nr 4 do PFU - Warunki techniczne
62021-11-04załącznik nr 2: Formularz OFERTA
72021-11-04załącznik nr 3: Projektowane postanowienia umowy
82021-11-04załącznik nr 4: Formularz Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
92021-11-04załącznik nr 5: Formularz Wykazanie zasadności zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa
102021-11-04załącznik nr 6: Formularz Wycofanie oferty
112021-11-04załącznik nr 7: Identyfikator postępowania
Pliki z informacjami:
LPDataOpis i link do pobrania
12021-11-04edytowalne wersje formularzy załączonych do SWZ
22021-11-04Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia o zamówieniu
32021-11-19Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
42021-11-19Informacja z otwarcia ofert
52021-12-10Informacja o wyniku postępowania
62022-01-04Ogłoszenie o wyniku postępowania
 
^
Wykonanie: Tomasz Hołderny