Logo UZ
Zamówienie publiczne
INFORMACJE

DANE PRZETARGU

Przetarg otwarty
Znak sprawy:RA-ZP.2610.79.2021
Tytuł:Dostawa czasopism i wydawnictw ciągłych
Termin zgłoszeń:2021-11-16
Tryb postępowania:Tryb podstawowy, na podstawie art. 275 pkt. 2 ustawy
Rodzaj zamówienia:Dostawy
Plik opisu ogłoszenia:Plik do pobrania
Plik SWZ:Plik do pobrania
Uwagi:
Pliki z załącznikami SWZ:
LPDataOpis i link do pobrania
12021-10-28załącznik nr 1.1: Opis przedmiotu zamówienia - Część 1
22021-10-28załącznik nr 1.2: Opis przedmiotu zamówienia - Część 2
32021-10-28załącznik nr 1.3: Opis przedmiotu zamówienia - Część 3
42021-10-28załącznik nr 1.4: Opis przedmiotu zamówienia - Część 4
52021-10-28załącznik nr 1.5: Opis przedmiotu zamówienia - Część 5
62021-10-28załącznik nr 2: Formularz OFERTA
72021-10-28załącznik nr 3.1: Formularz cenowy - Część 1
82021-10-28załącznik nr 3.2: Formularz cenowy - Część 2
92021-10-28załącznik nr 3.3: Formularz cenowy - Część 3
102021-10-28załącznik nr 3.4: Formularz cenowy - Część 4
112021-10-28załącznik nr 3.5: Formularz cenowy - Część 5
122021-10-28załącznik nr 4.1: Projektowane postanowienia umowy - Część 1, 2, 3 i 4
132021-10-28załącznik nr 4.2: Projektowane postanowienia umowy - Część 5
142021-10-28załącznik nr 5: Formularz Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępoiwaniu
152021-10-28załącznik nr 6: Formularz Wykazanie zasadności zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa
162021-10-28załącznik nr 7: Formularz Wycofanie Oferty
172021-10-28załącznik nr 8: Identyfikator postępowania
Pliki z informacjami:
LPDataOpis i link do pobrania
12021-10-28edytowalne wersje formularzy załączonych do SWZ
22021-11-03Informacja nr 1: Pytania i odpowiedzi; modyfikacja
32021-11-03załącznik nr 1 do Informacji nr 1: poprawiony Załącznik nr 1.1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia - Część 1– zmodyfikowany 1
42021-11-03załącznik nr 2 do Informacji nr 1: poprawiony Załącznik nr 1.2 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia - Część 2 – zmodyfikowany 1
52021-11-03załącznik nr 3 do Informacji nr 1: poprawiony Załącznik nr 1.4 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia - Część 4 – zmodyfikowany 1
62021-11-03załącznik nr 4 do Informacji nr 1: poprawiony Załącznik nr 3.1 do SWZ - Formularz Cenowy - Część 1 – zmodyfikowany 1
72021-11-03załącznik nr 5 do Informacji nr 1: poprawiony Załącznik nr 3.2 do SWZ - Formularz Cenowy - Część 2 – zmodyfikowany 1
82021-11-03załącznik nr 6 do Informacji nr 1: poprawiony Załącznik nr 3.4 do SWZ - Formularz Cenowy - Część 4 – zmodyfikowany 1
92021-11-03edytowalne wersje formularzy załączonych do Informacji nr 1
102021-11-05Informacja nr 2: Modyfikacja SWZ
112021-11-05załącznik nr 1 do Informacji nr 2: poprawiony Załącznik nr 1.4 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia - Część 4– zmodyfikowany 2
122021-11-05załącznik nr 2 do Informacji nr 2: poprawiony Załącznik nr 3.4 do SWZ - Formularz cenowy - Część 4– zmodyfikowany 2
132021-11-05edytowalny załącznik nr 2 do Informacji nr 2: poprawiony Załącznik nr 3.4 do SWZ - Formularz cenowy - Część 4– zmodyfikowany 2
142021-11-05Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia o zamówieniu
152021-11-16Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
162021-11-16Informacja z otwarcia ofert
172021-11-25Informacja o wyniku postępowania - Część 2, 3, 4 i 5
182021-11-29Informacja o wyniku postępowania - Część 1
192021-12-23Ogłoszenie o wyniku postępowania
 
^
Wykonanie: Tomasz Hołderny