Logo UZ
Zamówienie publiczne
INFORMACJE

DANE PRZETARGU

Przetarg otwarty
Znak sprawy:RA-ZA-102/2021
Tytuł:Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu zakładania start-upów dla 20 studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego
Termin zgłoszeń:2021-11-05
Tryb postępowania:Ogłoszenia o zamówieniach, do których nie stosuje się przepisów ustawy PZP
Rodzaj zamówienia:Ogłoszenia o zamówieniach, do których nie stosuje się pełnych przepisów ustawy PZP , o wartości przedmiotowego zamówienia równej i powyżej 50000 zł
Plik opisu ogłoszenia:Plik do pobrania
Plik SWZ:Plik do pobrania
Uwagi:
Pliki z załącznikami SWZ:
LPDataOpis i link do pobrania
12021-10-22Załącznik nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia
22021-10-22Załącznik nr 2 - Formularz oferty
32021-10-22Załącznik nr 3 - Formularz Cenowy
42021-10-22Załącznik nr 4 - Projektowane Postanowienia Umowy
52021-10-22Załącznik nr 5 - Oświadczenie wykonawcy
62021-10-22Załączniki - wersje edytowalne
Pliki z informacjami:
LPDataOpis i link do pobrania
12021-10-28Informacja nr 1 - Informacja o zmianie ogłoszenia
22021-11-30Informacja o wyniku postępowania
 
^
Wykonanie: Tomasz Hołderny