Logo UZ
Zamówienie publiczne
INFORMACJE

DANE PRZETARGU

Przetarg otwarty
Znak sprawy:RA-ZP.2610.71.2021
Tytuł:DOSTAWA OPROGRAMOWANIA TWORZĄCEGO PLATFORMĘ ZARZĄDZAJĄCĄ VIDEO I ANALIZĄ OBRAZU TELEWIZJI CCTV
Termin zgłoszeń:2021-10-29
Tryb postępowania:Tryb podstawowy, na podstawie art. 275 pkt. 2 ustawy
Rodzaj zamówienia:Dostawy
Plik opisu ogłoszenia:Plik do pobrania
Plik SWZ:Plik do pobrania
Uwagi:
Pliki z załącznikami SWZ:
LPDataOpis i link do pobrania
12021-10-19Załącznik nr 1 – Formularz Cenowo-Techniczny
22021-10-19załącznik nr 2 – formularz Oferta
32021-10-19załącznik nr 3 – Projektowane postanowienia umowy
42021-10-19załącznik nr 4 – formularz Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
52021-10-19załącznik nr 5 – formularz Wykazanie zasadności zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa
62021-10-19załącznik nr 6 – formularz Wycofanie OFERTY
72021-10-19załącznik nr 7– Identyfikator postępowania
Pliki z informacjami:
LPDataOpis i link do pobrania
12021-10-19Edytowalne wersje załączników do SWZ
22021-10-29Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
32021-10-29Informacja z otwarcia ofert
42021-11-03Informacja o unieważnieniu postępowania
52021-11-04Ogłoszenie o wyniku postępowania
 
^
Wykonanie: Tomasz Hołderny