Logo UZ
Zamówienie publiczne
INFORMACJE

DANE PRZETARGU

Przetarg otwarty
Znak sprawy:RA-ZP.2611.77.2021
Tytuł:Usługi kateringowe II w ramach Programu Współpracy INTERREG VA
Termin zgłoszeń:2021-10-22
Tryb postępowania:Tryb podstawowy, na podstawie art. 275 pkt. 2 ustawy
Rodzaj zamówienia:Usługi
Plik opisu ogłoszenia:Plik do pobrania
Plik SWZ:Plik do pobrania
Uwagi:
Pliki z załącznikami SWZ:
LPDataOpis i link do pobrania
12021-10-14załącznik nr 1: Opis przedmiotu zamówienia
22021-10-14załącznik nr 2: Formularz OFERTA
32021-10-14załącznik nr 3: Formularz Cenowy
42021-10-14załącznik nr 4: Projektowane postanowienia umowy
52021-10-14załącznik nr 5:Formularz Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępoiwaniu
62021-10-14załącznik nr 6: Formularz Wykazanie zasadności zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa
72021-10-14załącznik nr 7: Formularz Wycofanie Oferty
82021-10-14załącznik nr 8: Identyfikator postępowania
Pliki z informacjami:
LPDataOpis i link do pobrania
12021-10-14edytowalne wersje formularzy załączonych do SWZ
22021-10-22Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
32021-10-22Informacja z otwarcia ofert
42021-10-26Informacja o wyniku postępowania
52021-10-26Ogłoszenie o wyniku postępowania
 
^
Wykonanie: Tomasz Hołderny