Logo UZ
Zamówienie publiczne
INFORMACJE

DANE PRZETARGU

Przetarg otwarty
Znak sprawy:RA-ZP.2611.62.2021
Tytuł:ŚWIADCZENIE USŁUG WSPARCIA I ROZWOJU SYSTEMU QUATRA MAX
Termin zgłoszeń:2021-10-18
Tryb postępowania:Tryb podstawowy, na podstawie art. 275 pkt. 2 ustawy
Rodzaj zamówienia:Usługi
Plik opisu ogłoszenia:Plik do pobrania
Plik SWZ:Plik do pobrania
Uwagi:
Pliki z załącznikami SWZ:
LPDataOpis i link do pobrania
12021-10-08załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia
22021-10-08załącznik nr 2 – formularz Oferta
32021-10-08załącznik nr 3 – Formularz Cenowy
42021-10-08załącznik nr 4 – Projektowane postanowienia umowy
52021-10-08załącznik nr 5 – formularz Oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia i spełniania warunków udziału w postępowaniu
62021-10-08załącznik nr 6 – formularz Wykazanie zasadności zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa
72021-10-08załącznik nr 7 – formularz Wycofanie OFERTY
82021-10-08załącznik nr 8 – Identyfikator postępowania
92021-10-08załącznik nr 9 – Wzór umowy powierzenia danych osobowych
Pliki z informacjami:
LPDataOpis i link do pobrania
12021-10-08Edytowalne wersje załączników do SWZ
22021-10-18Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
32021-10-18Informacja z otwarcia ofert
42021-11-15Informacja o wyniku postępowania
52021-12-21Ogłoszenie o wyniku postępowania
 
^
Wykonanie: Tomasz Hołderny