Logo UZ
Zamówienie publiczne
INFORMACJE

DANE PRZETARGU

Przetarg otwarty
Znak sprawy:RA-ZP.2611.61.2021
Tytuł:PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ DLA KADRY NAUKOWO-DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU INFORMATYKI, ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI UZ
Termin zgłoszeń:2021-10-01
Tryb postępowania:Tryb podstawowy, na podstawie art. 275 pkt. 2 ustawy
Rodzaj zamówienia:Usługi
Plik opisu ogłoszenia:Plik do pobrania
Plik SWZ:Plik do pobrania
Uwagi:
Pliki z załącznikami SWZ:
LPDataOpis i link do pobrania
12021-09-21Załącznik nr 1.1 – Opis przedmiotu zamówienia – Część 1 - 17
22021-09-21Załącznik nr 2 – formularz Oferta
32021-09-21Załącznik nr 3.1 – 3.17 – Formularz Cenowy – Część 1 - 17
42021-09-21Załącznik nr 4 – Projektowane postanowienia umowy
52021-09-21Załącznik nr 5 – Formularz Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
62021-09-21Załącznik nr 6 – formularz Wykazanie zasadności zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa
72021-09-21Załącznik nr 7 – formularz Wycofanie OFERTY
82021-09-21Załącznik nr 8 – Identyfikator postępowania
92021-09-21Załącznik nr 9 - Wzór Umowy powierzenia danych osobowych do przetwarzania
Pliki z informacjami:
LPDataOpis i link do pobrania
12021-09-21Edytowalne wersje załączników do SWZ
22021-09-28Informacja nr 1 - Pytania i odpowiedzi
32021-09-30Edytowalne wersje załączników do SWZ - zip
42021-10-01Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
52021-10-01Informacja z otwarcia ofert
62021-10-29Informacja o wyniku postępowania
72021-12-16Ogłoszenie o wyniku postępowania
 
^
Wykonanie: Tomasz Hołderny