Logo UZ
Zamówienie publiczne
INFORMACJE

DANE PRZETARGU

Przetarg otwarty
Znak sprawy:RA-ZP.2611.37.2021
Tytuł:WYKONANIE KOMPLEKSOWEJ USŁUGI SZKOLENIA ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWO-REKREACYJNYCH Z UDZIAŁEM STUDENTÓW, DOKTORANTÓW I PRACOWNIKÓW UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO
Termin zgłoszeń:2021-09-23
Tryb postępowania:Tryb podstawowy, na podstawie art. 275 pkt. 2 ustawy
Rodzaj zamówienia:Usługi
Plik opisu ogłoszenia:Plik do pobrania
Plik SWZ:Plik do pobrania
Uwagi:
Pliki z załącznikami SWZ:
LPDataOpis i link do pobrania
12021-09-15Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia
22021-09-15Załącznik nr 2 – formularz Oferta
32021-09-15Załącznik nr 3 – Formularz Cenowy
42021-09-15Załącznik nr 4 – Projektowane postanowienia umowy
52021-09-15Załącznik nr 5 – Formularz Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
62021-09-15Załącznik nr 5.1 – Formularz Oświadczenie o posiadaniu dostępu
72021-09-15Załącznik nr 6 – Formularz Wykazanie zasadności zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa
82021-09-15Załącznik nr 7 – formularz Wycofanie OFERTY
92021-09-15Załącznik nr 8 – Identyfikator postępowania
102021-09-15Załącznik nr 9 – Umowa powierzenia danych osobowych
Pliki z informacjami:
LPDataOpis i link do pobrania
12021-09-15Edytowalne wersje załączników do SWZ
22021-09-23Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
32021-09-23Informacja z otwarcia ofert
42021-09-27Informacja o wyniku postępowania
52021-10-01Ogłoszenie o wyniku postępowania
 
^
Wykonanie: Tomasz Hołderny