Logo UZ
Zamówienie publiczne
INFORMACJE

DANE PRZETARGU

Przetarg otwarty
Znak sprawy:RA-ZP.2610.60.2021
Tytuł:DOSTAWA SPRZĘTU AGD DO DOMU STUDENCKIEGO
Termin zgłoszeń:2021-09-20
Tryb postępowania:Tryb podstawowy, na podstawie art. 275 pkt. 2 ustawy
Rodzaj zamówienia:Dostawy
Plik opisu ogłoszenia:Plik do pobrania
Plik SWZ:Plik do pobrania
Uwagi:
Pliki z załącznikami SWZ:
LPDataOpis i link do pobrania
12021-09-09załącznik nr 1 – Formularz Cenowo-Techniczny
22021-09-09załącznik nr 2 – Formularz Oferta
32021-09-09załącznik nr 3 – Projektowane postanowienia umowy
42021-09-09załącznik nr 4 – formularz Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełniania warunków udziału w postępowaniu
52021-09-09załącznik nr 5 – formularz Wykazanie zasadności zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa
62021-09-09załącznik nr 6 – formularz Wycofanie OFERTY
72021-09-09załącznik nr 7 – Identyfikator postępowania
Pliki z informacjami:
LPDataOpis i link do pobrania
12021-09-09Edytowalne wersje załączników do SWZ
22021-09-15Informacja nr 1 - Pytania i odpowiedzi
32021-09-17Informacja nr 2 - Pytania i odpowiedzi
42021-09-20Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
52021-09-20Informacja z otwarcia ofert
62021-09-29Informacja o wyniku postępowania
72021-10-20Ogłoszenie o wyniku postępowania
 
^
Wykonanie: Tomasz Hołderny