Logo UZ
Zamówienie publiczne
INFORMACJE

DANE PRZETARGU

Przetarg otwarty
Znak sprawy:RA-ZP.2610.58.2021
Tytuł:DOSTAWA MEBLI DO DOMU STUDENTA
Termin zgłoszeń:2021-09-17
Tryb postępowania:Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:Dostawy
Plik opisu ogłoszenia:Plik do pobrania
Plik SWZ:Plik do pobrania
Uwagi:
Pliki z załącznikami SWZ:
LPDataOpis i link do pobrania
12021-09-06Załączniki nr 1 z załącznikami – Formularz Cenowo-Techniczny – Część 1 - 3
22021-09-06Załącznik nr 2 – formularz Oferta
32021-09-06Załącznik nr 3 – Projektowane postanowienia umowy
42021-09-06Załącznik nr 4 – formularz JEDZ – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w formacie EXCEL
52021-09-06Załącznik nr 5 – formularz JEDZ – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w formacie xml
62021-09-06Załącznik nr 6 – formularz Oświadczenie Wykonawcy w zakresie przynależności do Grupy Kapitałowej
72021-09-06Załącznik nr 7 – formularz Wykazanie zasadności zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa
82021-09-06Załącznik nr 8 – formularz Oświadczenie o aktualności informacji
92021-09-06Załącznik nr 9 – formularz Wycofanie OFERTY
102021-09-06Załącznik nr 10 – Instrukcja wypełniania JEDZ.
112021-09-06Załącznik nr 11- Identyfikator postępowania
Pliki z informacjami:
LPDataOpis i link do pobrania
12021-09-06Edytowalne wersje załączników do SWZ
22021-09-17Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
32021-09-17Informacja z otwarcia ofert
42021-10-20Informacja o wyniku postępowania
52021-12-17Informacja o wyniku w zakresie części 3 - korekta wyniku
62022-01-03Ogłoszenie o wyniku postępowania
 
^
Wykonanie: Tomasz Hołderny