Logo UZ
Zamówienie publiczne
INFORMACJE

DANE PRZETARGU

Przetarg otwarty
Znak sprawy: RA-ZA-61/2021
Tytuł:Dostawa cyfrowego mikroskopu optycznego dla Instytutu Fizyki Uniwersytetu Zielonogórskiego
Termin zgłoszeń:2021-08-19
Tryb postępowania:Ogłoszenia o zamówieniach, do których nie stosuje się przepisów ustawy PZP
Rodzaj zamówienia:Ogłoszenia o zamówieniach, do których nie stosuje się pełnych przepisów ustawy PZP , o wartości przedmiotowego zamówienia równej i powyżej 50000 zł
Plik opisu ogłoszenia:Plik do pobrania
Plik SWZ:Plik do pobrania
Uwagi:
Pliki z załącznikami SWZ:
LPDataOpis i link do pobrania
12021-08-11Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia.
22021-08-11Załącznik nr 2 – Formularz „OFERTA”
32021-08-11Załącznik nr 3 – Formularz cenowy
42021-08-11Załącznik nr 4 – Projektowane Postanowienia Umowy
52021-08-11Załącznik nr 5 – Formularz Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Pliki z informacjami:
LPDataOpis i link do pobrania
12021-08-11Edytowalne wersje załączników do SWZ
22021-08-16Informacja nr 1 - Pytania i odpowiedzi
 
^
Wykonanie: Tomasz Hołderny