Logo UZ
Zamówienie publiczne
INFORMACJE

DANE PRZETARGU

Przetarg otwarty
Znak sprawy:RA-ZA-61/2021
Tytuł: Dostawa cyfrowego mikroskopu optycznego dla Instytutu Fizyki Uniwersytetu Zielonogórskiego
Termin zgłoszeń:2021-08-19
Tryb postępowania:Ogłoszenia o zamówieniach, do których nie stosuje się przepisów ustawy PZP
Rodzaj zamówienia:Dostawy
Plik opisu ogłoszenia:Plik do pobrania
Plik SWZ:Plik do pobrania
Uwagi:
Pliki z załącznikami SWZ:Brak plików z załącznikami SIWZ
Pliki z informacjami:Brak plików z informacjami
 
^
Wykonanie: Tomasz Hołderny