Logo UZ
Zamówienie publiczne
INFORMACJE

DANE PRZETARGU

Przetarg otwarty
Znak sprawy:RA-ZA-37/2021
Tytuł:Sukcesywna dostawa papieru higienicznego
Termin zgłoszeń:2021-08-11
Tryb postępowania:Ogłoszenia o zamówieniach, do których nie stosuje się przepisów ustawy PZP
Rodzaj zamówienia:Ogłoszenia o zamówieniach, do których nie stosuje się pełnych przepisów ustawy PZP , o wartości przedmiotowego zamówienia równej i powyżej 50000 zł
Plik opisu ogłoszenia:Plik do pobrania
Plik SWZ:Plik do pobrania
Uwagi:Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ)jest jednocześnie Ogłoszeniem o zamówieniu
Pliki z załącznikami SWZ:
LPDataOpis i link do pobrania
12021-08-04załącznik nr 1: Opis przedmiotu zamówienia
22021-08-04załącznik nr 2: Formularz OFERTA
32021-08-04załącznik nr 3: Formularz Cenowy
42021-08-04załącznik nr 4: Projektowane postanowienia umowy
52021-08-04załącznik nr 5: Formularz Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Pliki z informacjami:
LPDataOpis i link do pobrania
12021-08-04edytowalne wersje formularzy załączonych do SWZ
22021-08-16Informacja o wyniku postępowania
32021-08-18Informacja o udzieleniu zamówienia
 
^
Wykonanie: Tomasz Hołderny