Logo UZ
Zamówienie publiczne
INFORMACJE

DANE PRZETARGU

Przetarg otwarty
Znak sprawy:RA-ZP.2611.50.2021
Tytuł:Organizacja 4 konferencji hybrydowych w ramach projektu: Interdyscyplinarna i komparatystyczna diagnoza problemów wtórnych wyłaniających się w postawach i zachowaniach współczesnej młodzieży w konsekwencji pandemii koronawirusa COVID-19, w perspektywie indywidualnej i wspólnotowej
Termin zgłoszeń:2021-08-12
Tryb postępowania:Tryb podstawowy, na podstawie art. 275 pkt. 2 ustawy
Rodzaj zamówienia:Usługi
Plik opisu ogłoszenia:Plik do pobrania
Plik SWZ:Plik do pobrania
Uwagi:
Pliki z załącznikami SWZ:
LPDataOpis i link do pobrania
12021-07-29załącznik nr 1: Opis przedmiotu zamówienia
22021-07-29załącznik nr 2: Formularz OFERTA
32021-07-29załącznik nr 3: Formularz cenowy
42021-07-29załącznik nr 4: Projektowane postanowienia umowy
52021-07-29załącznik nr 5:Formularz Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępoiwaniu
62021-07-29załącznik nr 6: Formularz Wykazanie zasadności zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa
72021-07-29załącznik nr 7: Formularz Wycofanie Oferty
82021-07-29załącznik nr 8: Identyfikator postępowania
92021-07-29załącznik nr 9: Umowa powierzenia danych osobowych
Pliki z informacjami:
LPDataOpis i link do pobrania
12021-07-29edytowalne wersje formularzy załączonych do SWZ
22021-08-06Informacja nr 1: Pytania i odpowiedzi; modyfikacja
32021-08-06załącznik do Informacji nr 1: zmodyfikowany załącznik nr 1 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia - zmodyfikowany 1
42021-08-06Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia o zamówieniu
52021-08-12Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
62021-08-12Informacja z otwarcia ofert
72021-08-24Informacja o wyniku postępowania
82021-10-01Ogłoszenie o wyniku postępowania
 
^
Wykonanie: Tomasz Hołderny