Logo UZ
Zamówienie publiczne
INFORMACJE

DANE PRZETARGU

Przetarg otwarty
Znak sprawy:RA-ZP.2610.26.2021
Tytuł:Dostawa aparatury medycznej
Termin zgłoszeń:2021-09-14
Tryb postępowania:Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:Dostawy
Plik opisu ogłoszenia:Plik do pobrania
Plik SWZ:Plik do pobrania
Uwagi:
Pliki z załącznikami SWZ:
LPDataOpis i link do pobrania
12021-07-28załącznik nr 1.1: Formularz Cenowo-Techniczny - Część 1
22021-07-28załącznik nr 1.2: Formularz Cenowo-Techniczny - Część 2
32021-07-28załącznik nr 1.3: Formularz Cenowo-Techniczny - Część 3
42021-07-28załącznik nr 1.4: Formularz Cenowo-Techniczny - Część 4
52021-07-28załącznik nr 1.5: Formularz Cenowo-Techniczny - Część 5
62021-07-28załącznik nr 1.6: Formularz Cenowo-Techniczny - Część 6
72021-07-28załącznik nr 1.7: Formularz Cenowo-Techniczny - Część 7
82021-07-28załącznik nr 1.8: Formularz Cenowo-Techniczny - Część 8
92021-07-28załącznik nr 2: Formularz OFERTA
102021-07-28załącznik nr 3: Projektowane postanowienia umowy
112021-07-28załącznik nr 3.1: wzór Protokołu Instalacji - Część 1 i 2
122021-07-28załącznik nr 3.2: wzór Protokołu Instalacji - Część 3-8
132021-07-28załącznik nr 3.3: wzór Protokołu Odbioru
142021-07-28załącznik nr 4: Formularz JEDZ - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w formacie EXCEL
152021-07-28załącznik nr 5: Formularz JEDZ - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w formacie xml
162021-07-28załącznik nr 6: Formularz Oświadczenie Wykonawcy w zakresie przynależności do Grupy Kapitałowej
172021-07-28załącznik nr 7: Formularz Wykazanie zasadności zastrrzeżenia infomacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa
182021-07-28załącznik nr 8: Formularz Oświadczenie o aktualności informacji
192021-07-28załącznik nr 9: Formularz Wycofanie OFERTY
202021-07-28załącznik nr 10: Instrukcja wypełniania JEDZ
212021-07-28załącznik nr 11: Identyfikator postępowania
Pliki z informacjami:
LPDataOpis i link do pobrania
12021-07-28edytowalne wersje formularzy załączonych do SWZ
22021-08-06Informacja nr 1: Modyfikacja SWZ
32021-08-10Informacja nr 2: Pytania i odpowiedzi
42021-08-10załącznik do Informacji nr 2 - zmodyfikowany załącznik nr 1.4 do SWZ Formularz Cenowo-Techniczny zmodyfikowany 1
52021-08-10edytowalny załącznik do Informacji nr 2 - zmodyfikowany załącznik nr 1.4 do SWZ Formularz Cenowo-Techniczny zmodyfikowany 1
62021-08-25Informacja nr 3 - Pytania i odpowiedzi
72021-08-25Załączniki do Informacji nr 3
82021-08-25Edytowalne załączniki do Informacji nr 3
92021-08-25Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
102021-09-01Informacja nr 4: Pytania i odpowiedzi
112021-09-01załączniki do Informacji nr 4
122021-09-01Edytowalne załączniki do Informacji nr 4
132021-09-01Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia o zamówieniu 2
142021-09-07Informacja nr 5: Pytania i odpowiedzi
152021-09-07załącznik do Informacji nr 5: załącznik nr 1.1 do SWZ Formularz Cenowo-Techniczny Część 1 - Procesor tkankowy - zmodyfikowany 1
162021-09-07edytowalny załącznik do Informacji nr 5: załącznik nr 1.1 do SWZ Formularz Cenowo-Techniczny Część 1 - Procesor tkankowy - zmodyfikowany 1
172021-09-14Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
182021-09-14Informacja z otwarcia ofert
192021-11-05Informacja o wyniku postępowania
202021-11-29Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
 
^
Wykonanie: Tomasz Hołderny