Logo UZ
Zamówienie publiczne
INFORMACJE

DANE PRZETARGU

Przetarg otwarty
Znak sprawy:RA-ZP.2610.47.2021
Tytuł:Dostawa elementów wyposażenia do skaningowego mikroskopu elektronowego
Termin zgłoszeń:2021-08-05
Tryb postępowania:Tryb podstawowy, na podstawie art. 275 pkt. 2 ustawy
Rodzaj zamówienia:Dostawy
Plik opisu ogłoszenia:Plik do pobrania
Plik SWZ:Plik do pobrania
Uwagi:
Pliki z załącznikami SWZ:
LPDataOpis i link do pobrania
12021-07-22załącznik nr 1: Formularz Cenowo-Techniczny
22021-07-22załącznik nr 2: Formularz OFERTA
32021-07-22załącznik nr 3: Projektowane postanowienia umowy
42021-07-22załącznik nr 4: Formularz Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
52021-07-22załącznik nr 5: Formularz Wykazanie zasadności zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa
62021-07-22załącznik nr 6: Formularz Wycofanie oferty
72021-07-22załącznik nr 7: Identyfikator postępowania
Pliki z informacjami:
LPDataOpis i link do pobrania
12021-07-22edytowalne wersje formularzy załączonych do SWZ
22021-08-05Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
32021-08-05Informacja z otwarcia ofert
42021-08-10Informacja o wyniku postępowania
52021-08-18Ogłoszenie o wyniku postępowania
 
^
Wykonanie: Tomasz Hołderny