Logo UZ
Zamówienie publiczne
INFORMACJE

DANE PRZETARGU

Przetarg otwarty
Znak sprawy:RA-ZA-30/2021
Tytuł:zakup dwóch obiektywów do kamery termowizyjnej dla Instytutu Budownictwa Uniwersytetu Zielonogórskiego
Termin zgłoszeń:2021-07-26
Tryb postępowania:Ogłoszenia o zamówieniach, do których nie stosuje się przepisów ustawy PZP
Rodzaj zamówienia:Ogłoszenia o zamówieniach, do których nie stosuje się pełnych przepisów ustawy PZP, o wartości przedmiotowego zamówienia poniżej 50000 zł
Plik opisu ogłoszenia:Plik do pobrania
Plik SWZ:Plik do pobrania
Uwagi:
Pliki z załącznikami SWZ:
LPDataOpis i link do pobrania
12021-07-15Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia.
22021-07-15Załącznik nr 2 – Formularz „OFERTA”.
32021-07-15Załącznik nr 3 – Formularz cenowy.
42021-07-15Załącznik nr 4 – Projektowane Postanowienia Umowy
52021-07-15Załącznik nr 5 – Formularz Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Pliki z informacjami:
LPDataOpis i link do pobrania
12021-07-15Edytowalne wersje załączników do SWZ
22021-08-02Informacja o wyniku postępowania
 
^
Wykonanie: Tomasz Hołderny