Logo UZ
Zamówienie publiczne
INFORMACJE

DANE PRZETARGU

Przetarg otwarty
Znak sprawy:RA-ZP.2611.34.2021
Tytuł:Usługa grupowego ubezpieczenia studentów od NNW oraz usługa ubezpieczenia pojazdów w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych
Termin zgłoszeń:2021-07-20
Tryb postępowania:Tryb podstawowy, na podstawie art. 275 pkt. 2 ustawy
Rodzaj zamówienia:Usługi
Plik opisu ogłoszenia:Plik do pobrania
Plik SWZ:Plik do pobrania
Uwagi:
Pliki z załącznikami SWZ:
LPDataOpis i link do pobrania
12021-07-07załącznik nr 1.1: Opis przedmiotu zamówienia - Część 1
22021-07-07załącznik nr 1.2: Opis przedmiotu zamówienia - Część 2
32021-07-07załącznik nr 1.3: Opis przedmiotu zamówienia - Część 3
42021-07-07załącznik nr 1.4: Opis przedmiotu zamówienia - Część 4
52021-07-07załącznik nr 1.4 A: Wykaz pojazdów
62021-07-07załącznik nr 2: Formularz OFERTA
72021-07-07załącznik nr 3: Formularz składkowy - Część 4
82021-07-07załącznik nr 4.1: Projektowane postanowienia umowy - Część 1 i 2
92021-07-07załącznik nr 4.2: Projektowane postanowienia umowy - Część 3
102021-07-07załącznik nr 4.3: Projektowane postanowienia umowy - Część 4
112021-07-07załącznik nr 5: Formularz Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
122021-07-07załącznik nr 6: Formularz Opis sposobu likwidacji szkód
132021-07-07załącznik nr 7: Formularz Wykazanie zasadności zastrrzeżenia infomacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa
142021-07-07załącznik nr 8: Informacje na temat szkodowości
152021-07-07załącznik nr 9: Informacje dotyczace ryzyka ubezpieczeniowego
162021-07-07załącznik nr 10: Formularz Wycofanie Oferty
172021-07-07załącznik nr 11: Identyfikator postępowania
Pliki z informacjami:
LPDataOpis i link do pobrania
12021-07-07edytowalne wersje formularzy załączonych do SWZ
22021-07-09Informacja nr 1: Pytania i odpowiedzi
32021-07-13Informacja nr 2: Pytania i odpowiedzi
42021-07-14Informacja nr 3: Pytania i odpowiedzi
52021-07-14załącznik do Informacji nr 3: poprawiony załącznik nr 3 do SWZ - Formularz składkowy Część 4 zmodyfikowany 1
62021-07-14edytowalna wersja załącznika do Informacji nr 3: poprawiony załącznik nr 3 do SWZ - Formularz składkowy Część 4 zmodyfikowany 1
72021-07-14Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia o zamówieniu
82021-07-20Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
92021-07-20Informacja z otwarcia ofert
102021-08-03Informacja o wyniku postępowania
112021-09-09Ogłoszenie o wyniku postępowania
 
^
Wykonanie: Tomasz Hołderny