Logo UZ
Zamówienie publiczne
INFORMACJE

DANE PRZETARGU

Przetarg otwarty
Znak sprawy:RA-ZP.2610.36.2021
Tytuł:DOSTAWA KOPIARKI KOLOROWEJ
Termin zgłoszeń:2021-07-14
Tryb postępowania:Tryb podstawowy, na podstawie art. 275 pkt. 2 ustawy
Rodzaj zamówienia:Dostawy
Plik opisu ogłoszenia:Plik do pobrania
Plik SWZ:Plik do pobrania
Uwagi:
Pliki z załącznikami SWZ:
LPDataOpis i link do pobrania
12021-07-06załącznik nr 1 – Formularz Cenowo – Techniczny
22021-07-06załącznik nr 2 – formularz Oferta
32021-07-06załącznik nr 3 – Projektowane postanowienia umowy
42021-07-06załącznik nr 4 – formularz Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
52021-07-06załącznik nr 5 – formularz Wykazanie zasadności zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa
62021-07-06załącznik nr 6 – formularz Wycofanie OFERTY
72021-07-06załącznik nr 7– Identyfikator postępowania
Pliki z informacjami:
LPDataOpis i link do pobrania
12021-07-06Edytowalne wersje załączników do SWZ
22021-07-08Informacja nr 1 - Pytania i odpowiedzi
32021-07-14Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
42021-07-14Informacja z otwarcia ofert
52021-07-14Oferta nr 1
62021-07-14Oferta nr 2
72021-07-14Oferta nr 3
82021-07-14Oferta nr 4
92021-07-14Oferta nr 5
102021-07-16Informacja o wyniku postępowania
112021-08-13Ogłoszenie o wyniku postępowania
 
^
Wykonanie: Tomasz Hołderny