Logo UZ
Zamówienie publiczne
INFORMACJE

DANE PRZETARGU

Przetarg otwarty
Znak sprawy:RA-ZP.2610.30.2021
Tytuł:Dostawa aparatury badawczej
Termin zgłoszeń:2021-08-02
Tryb postępowania:Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:Dostawy
Plik opisu ogłoszenia:Plik do pobrania
Plik SWZ:Plik do pobrania
Uwagi:
Pliki z załącznikami SWZ:
LPDataOpis i link do pobrania
12021-06-30załącznik nr 1.1: Formularz Cenowo-Techniczny - Część 1
22021-06-30załącznik nr 1.2: Formularz Cenowo-Techniczny - Część 2
32021-06-30załącznik nr 1.3: Formularz Cenowo-Techniczny - Część 3
42021-06-30załącznik nr 2: Formularz OFERTA
52021-06-30załącznik nr 3: Projektowane postanowienia umowy
62021-06-30załącznik nr 4: Formularz JEDZ - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w formacie EXCEL
72021-06-30załącznik nr 5: Formularz JEDZ - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w formacie xml
82021-06-30załącznik nr 6: Formularz Oświadczenie Wykonawcy w zakresie przynależności do Grupy Kapitałowej
92021-06-30załącznik nr 7: Formularz Wykazanie zasadności zastrrzeżenia infomacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa
102021-06-30załącznik nr 8: Formularz Oświadczenie o aktualności informacji
112021-06-30załącznik nr 9: Formularz Wycofanie OFERTY
122021-06-30załącznik nr 10: Instrukcja wypełniania JEDZ
132021-06-30załącznik nr 11: Identyfikator postępowania
Pliki z informacjami:
LPDataOpis i link do pobrania
12021-06-30edytowalne wersje formularzy załączonych do SWZ
22021-08-02Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
32021-08-02Informacja z otwarcia ofert
42021-09-10Informacja o wyniku postępowania
52021-09-24Ogłoszenie o wyniku postępowania
 
^
Wykonanie: Tomasz Hołderny