Logo UZ
Zamówienie publiczne
INFORMACJE

DANE PRZETARGU

Przetarg otwarty
Znak sprawy:RA-ZP.2610.18.2021
Tytuł:Dostawa sprzętu komputerowego
Termin zgłoszeń:2021-07-30
Tryb postępowania:Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:Dostawy
Plik opisu ogłoszenia:Plik do pobrania
Plik SWZ:Plik do pobrania
Uwagi:
Pliki z załącznikami SWZ:
LPDataOpis i link do pobrania
12021-06-28załącznik nr 1.1: Formularz Cenowo-Techniczny - Część 1
22021-06-28załącznik nr 1.2: Formularz Cenowo-Techniczny - Część 2
32021-06-28załącznik nr 1.3: Formularz Cenowo-Techniczny - Część 3
42021-06-28załącznik nr 1.4: Formularz Cenowo-Techniczny - Część 4
52021-06-28załącznik nr 1.5: Formularz Cenowo-Techniczny - Część 5
62021-06-28załącznik nr 1.6: Formularz Cenowo-Techniczny - Część 6
72021-06-28załącznik nr 1.7: Formularz Cenowo-Techniczny - Część 7
82021-06-28załącznik nr 1.8: Formularz Cenowo-Techniczny - Część 8
92021-06-28załącznik nr 1.9: Formularz Cenowo-Techniczny - Część 9
102021-06-28załącznik nr 1.10: Formularz Cenowo-Techniczny - Część 10
112021-06-28załącznik nr 1.11: Formularz Cenowo-Techniczny - Część 11
122021-06-28załącznik nr 1.12: Formularz Cenowo-Techniczny - Część 12
132021-06-28załącznik nr 1.13: Formularz Cenowo-Techniczny - Część 13
142021-06-28załącznik nr 1.14: Formularz Cenowo-Techniczny - Część 14
152021-06-28załącznik nr 1.15: Formularz Cenowo-Techniczny - Część 15
162021-06-28załącznik nr 1.16: Formularz Cenowo-Techniczny - Część 16
172021-06-28załącznik nr 1.17: Formularz Cenowo-Techniczny - Część 17
182021-06-28załącznik nr 1.18: Formularz Cenowo-Techniczny - Część 18
192021-06-28załącznik nr 1.19: Formularz Cenowo-Techniczny - Część 19
202021-06-28załącznik nr 1.20: Formularz Cenowo-Techniczny - Część 20
212021-06-28załącznik nr 2: Formularz OFERTA
222021-06-28załącznik nr 3: Projektowane postanowienia umowy
232021-06-28załącznik nr 4: Formularz JEDZ - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w formacie EXCEL
242021-06-28załącznik nr 5: Formularz JEDZ - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w formacie xml
252021-06-28załącznik nr 6: Formularz Oświadczenie Wykonawcy w zakresie przynależności do Grupy Kapitałowej
262021-06-28załącznik nr 7: Formularz Wykazanie zasadności zastrrzeżenia infomacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa
272021-06-28załącznik nr 8: Formularz Oświadczenie o aktualności informacji
282021-06-28załącznik nr 9: Formularz Wycofanie OFERTY
292021-06-28załącznik nr 10: Instrukcja wypełniania JEDZ
302021-06-28załącznik nr 11: Identyfikator postępowania
Pliki z informacjami:
LPDataOpis i link do pobrania
12021-06-28edytowalne wersje formularzy załączonych do SWZ
22021-06-30Ogłoszenie o zmianach Ogłoszenia o zamówieniu
32021-07-13Informacja nr 1: Pytania i odpowiedzi
42021-07-13załącznik do Informacji nr 1: zmodyfikowany załącznik nr 1.3 do SWZ Formularz Cenowo-Techniczny Część 3 zmodyfikowany 1
52021-07-15Informacja nr 2: Pytania i odpowiedzi
62021-07-29Informacja nr 3: Pytania i odpowiedzi
72021-07-30Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
82021-07-30Informacja z otwarcia ofert
92021-09-30Informacja o wyniku postępowania
102021-10-22Ogłoszenie o wyniku postępowania
 
^
Wykonanie: Tomasz Hołderny