Logo UZ
Zamówienie publiczne
INFORMACJE

DANE PRZETARGU

Przetarg otwarty
Znak sprawy:RA-ZP.2611.23.2021
Tytuł:Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej
Termin zgłoszeń:2021-07-15
Tryb postępowania:Tryb podstawowy, na podstawie art. 275 pkt. 2 ustawy
Rodzaj zamówienia:Usługi
Plik opisu ogłoszenia:Plik do pobrania
Plik SWZ:Plik do pobrania
Uwagi:
Pliki z załącznikami SWZ:
LPDataOpis i link do pobrania
12021-06-28załącznik nr 1: Opis przedmiotu zamówienia
22021-06-28załącznik nr 1.1: dokumentacja fotograficzna - So-204 - Szafrana
32021-06-28 załącznik nr 1.2: dokumentacja fotograficzna - So-988 - Wojska Polskiego
42021-06-28 załącznik nr 1.3: dokumentacja fotograficzna - So-935 - Ogrodowa
52021-06-28załącznik nr 1.4: dokumentacja fotograficzna - So-206 - Nowy Kisielin Wysockiego
62021-06-28załącznik nr 1.5: wytyczne ENEA Operator dla stacji obcych
72021-06-28załącznik nr 2: Formularz OFERTA
82021-06-28załącznik nr 3: Projektowane postanowienia umowy
92021-06-28załącznik nr 4: Formularz Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
102021-06-28załącznik nr 5: Formularz Wykazanie zasadności zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa
112021-06-28załącznik nr 6: Formularz Wycofanie oferty
122021-06-28załącznik nr 7: Identyfikator postępowania
Pliki z informacjami:
LPDataOpis i link do pobrania
12021-06-28edytowalne wersje formularzy załączonych do SWZ
22021-07-01Informacja nr 1: Modyfikacja SWZ
32021-07-15Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
42021-07-15Informacja z otwarcia ofert
52021-07-15Oferta złożona w przedmiotym postępowaniu
62021-07-21Informacja o wyniku postępowania
72021-08-05Ogłoszenie o wyniku postępowania
 
^
Wykonanie: Tomasz Hołderny