Logo UZ
Zamówienie publiczne
INFORMACJE

DANE PRZETARGU

Przetarg otwarty
Znak sprawy:RA-ZP.2611.14.2021
Tytuł:PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ DLA PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU MECHANICZNEGO
Termin zgłoszeń:2021-07-06
Tryb postępowania:Tryb podstawowy, na podstawie art. 275 pkt. 2 ustawy
Rodzaj zamówienia:Usługi
Plik opisu ogłoszenia:Plik do pobrania
Plik SWZ:Plik do pobrania
Uwagi:
Pliki z załącznikami SWZ:
LPDataOpis i link do pobrania
12021-06-18Załącznik nr 1.1 – 1.8 – Opis przedmiotu zamówienia – Część 1-8
22021-06-18Załącznik nr 2 – formularz Oferta
32021-06-18Załącznik nr 3.1 – 3.8 – Formularz Cenowy – Część 1-8
42021-06-18Załącznik nr 4 – Projektowane postanowienia umowy
52021-06-18Załącznik nr 5 – Formularz Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
62021-06-18Załącznik nr 6 – formularz Wykazanie zasadności zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa
72021-06-18Załącznik nr 7 – formularz Wycofanie OFERTY
82021-06-18Załącznik nr 8 – Identyfikator postępowania
92021-06-18Załącznik nr 9 - Wzór Umowy powierzenia danych osobowych do przetwarzania
Pliki z informacjami:
LPDataOpis i link do pobrania
12021-06-18Edytowalne wersje załączników do SWZ
22021-06-25Informacja nr 1 - Pytania i odpowiedzi
32021-06-30Informacja nr 2 wraz z załącznikiem nr 1
42021-06-30Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
52021-07-01Informacja nr 3 - Pytania i odpowiedzi
62021-07-01Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
72021-07-06Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
82021-07-06Informacja z otwarcia ofert
92021-07-06Oferta nr 1
102021-07-06Oferta nr 2
112021-07-06Oferta nr 3
122021-07-06Oferta nr 4
132021-07-06Oferta nr 5
142021-08-17Informacja o wyniku postępowania
152021-09-21Ogłoszenie o wyniku postępowania
 
^
Wykonanie: Tomasz Hołderny