Logo UZ
Zamówienie publiczne
INFORMACJE

DANE PRZETARGU

Przetarg otwarty
Znak sprawy:RA-ZA-39/2021
Tytuł:KOMPLEKSOWA USŁUGA EKSPERCKA
Termin zgłoszeń:2021-06-24
Tryb postępowania:Ogłoszenia o zamówieniach, do których nie stosuje się przepisów ustawy PZP
Rodzaj zamówienia:Ogłoszenia o zamówieniach, do których nie stosuje się pełnych przepisów ustawy PZP , o wartości przedmiotowego zamówienia równej i powyżej 50000 zł
Plik opisu ogłoszenia:Plik do pobrania
Plik SWZ:Plik do pobrania
Uwagi:SWZ stanowi jednocześnie ogłoszenie o zamówieniu
Pliki z załącznikami SWZ:
LPDataOpis i link do pobrania
12021-06-16Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia
22021-06-16Załącznik nr 2 – formularz OFERTA
32021-06-16Załącznik nr 3 – Formularz cenowy
42021-06-16Załącznik nr 4 – Projektowane Postanowienia Umowy
52021-06-16Załącznik nr 5 – formularz Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Pliki z informacjami:
LPDataOpis i link do pobrania
12021-06-16Edytowalne wersje załączników do SWZ
22021-07-02Informacja o wyniku postępowania
 
^
Wykonanie: Tomasz Hołderny