Logo UZ
Zamówienie publiczne
INFORMACJE

DANE PRZETARGU

Przetarg otwarty
Znak sprawy:RA-ZP.2612.15.2021
Tytuł:Adaptacja elementów obiektów dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami
Termin zgłoszeń:2021-07-02
Tryb postępowania:Tryb podstawowy, na podstawie art. 275 pkt. 2 ustawy
Rodzaj zamówienia:Roboty budowlane
Plik opisu ogłoszenia:Plik do pobrania
Plik SWZ:Plik do pobrania
Uwagi:
Pliki z załącznikami SWZ:
LPDataOpis i link do pobrania
12021-06-15załącznik nr 1.1: Opis przedmiotu zamówienia - Program Funkcjonalno-Użytkowy Część 1
22021-06-15załącznik nr 1.2: Opis przedmiotu zamówienia - Program Funkcjonalno-Użytkowy Część 2
32021-06-15załącznik nr 1.3: Opis przedmiotu zamówienia - Program Funkcjonalno-Użytkowy Część 3
42021-06-15załącznik nr 2: Formularz OFERTA
52021-06-15załącznik nr 3: Projektowane postanowienia umowy
62021-06-15 załącznik nr 4: Formularz o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
72021-06-15załącznik nr 5: Formularz Wykazanie zasadności zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa
82021-06-15załącznik nr 6: Formularz Wycofanie oferty
92021-06-15załącznik nr 7: Identyfikator postępowania
Pliki z informacjami:
LPDataOpis i link do pobrania
12021-06-15edytowalne wersje formularzy załączonych do SWZ
22021-06-16Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia o zamówieniu
32021-06-24Informacja nr 1: Pytania i odpowiedzi
42021-07-02Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
52021-07-02Informacja z otwarcia ofert
62021-07-14Informacja o wyniku postępowania
72021-07-16Ogłoszenie o wyniku postępowania
 
^
Wykonanie: Tomasz Hołderny