Logo UZ
Zamówienie publiczne
INFORMACJE

DANE PRZETARGU

Przetarg otwarty
Znak sprawy:RA-ZP.2610.11.2021
Tytuł:SUKCESYWNA DOSTAWA PAPIERU KSEROGRAFICZNEGO ORAZ INNYCH ARTYKUŁÓW PAPIERNICZYCH
Termin zgłoszeń:2021-05-28
Tryb postępowania:Tryb podstawowy, na podstawie art. 275 pkt. 2 ustawy
Rodzaj zamówienia:Dostawy
Plik opisu ogłoszenia:Plik do pobrania
Plik SWZ:Plik do pobrania
Uwagi:
Pliki z załącznikami SWZ:
LPDataOpis i link do pobrania
12021-05-20Załącznik nr 1 – Formularz Cenowo – Techniczny
22021-05-20Załącznik nr 2 – Formularz „Oferta”
32021-05-20Załącznik nr 3 – Projektowane postanowienia umowy
42021-05-20Załącznik nr 4 – Formularz Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
52021-05-20Załącznik nr 5 – Formularz Wykazanie zasadności zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa
62021-05-20Załącznik nr 6 – Formularz Wycofanie OFERTY
72021-05-20Załącznik nr 7 – Identyfikator postępowania
Pliki z informacjami:
LPDataOpis i link do pobrania
12021-05-20Edytowalne wersje załączników do SIWZ
22021-05-25Informacja nr 1 - Pytania i odpowiedzi
32021-05-28Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
42021-05-28Informacja z otwarcia ofert
52021-05-28Oferta nr 1
62021-05-28Oferta nr 2
72021-05-28Oferta nr 3
82021-05-28Oferta nr 4
92021-06-15Informacja o wyniku postępowania - unieważnieniu
102021-06-23Ogłoszenie o wyniku - unieważnienie postępowania
 
^
Wykonanie: Tomasz Hołderny