Logo UZ
Zamówienie publiczne
INFORMACJE

DANE PRZETARGU

Przetarg otwarty
Znak sprawy:RA-ZA-14/2021
Tytuł:DOSTAWA I MONTAŻ STANOWISKA SAMODZIELNEGO WYPOŻYCZANIA I ZWROTÓW RFID DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI NA POTRZEBY BIBLIOTEKI UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO
Termin zgłoszeń:2021-05-31
Tryb postępowania:Ogłoszenia o zamówieniach, do których nie stosuje się przepisów ustawy PZP
Rodzaj zamówienia:Ogłoszenia o zamówieniach, do których nie stosuje się pełnych przepisów ustawy PZP , o wartości przedmiotowego zamówienia równej i powyżej 50000 zł
Plik opisu ogłoszenia:Plik do pobrania
Plik SWZ:Plik do pobrania
Uwagi:SWZ stanowi jednocześnie ogłoszenie o zamówieniu
Pliki z załącznikami SWZ:
LPDataOpis i link do pobrania
12021-05-17Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia
22021-05-17Załącznik nr 2 – Formularz „OFERTA”
32021-05-17Załącznik nr 3 – Formularz cenowy
42021-05-17Załącznik nr 4 – Projektowane Postanowienia Umowy
52021-05-17Załącznik nr 5 – Formularz Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Pliki z informacjami:
LPDataOpis i link do pobrania
12021-05-17Edytowalne wersje załączników do SWZ
22021-05-24Informacja nr 1: Pytania i odpowiedzi
32021-06-14Informacja o wyniku postępowania
42021-07-01Informacja o udzieleniu zamówienia
 
^
Wykonanie: Tomasz Hołderny