Logo UZ
Zamówienie publiczne
INFORMACJE

DANE PRZETARGU

Przetarg otwarty
Znak sprawy:RA-ZP.2610.12.2021
Tytuł:DOSTAWA SPRZĘTU AGD I RTV
Termin zgłoszeń:2021-05-21
Tryb postępowania:Tryb podstawowy, na podstawie art. 275 pkt. 2 ustawy
Rodzaj zamówienia:Dostawy
Plik opisu ogłoszenia:Plik do pobrania
Plik SWZ:Plik do pobrania
Uwagi:
Pliki z załącznikami SWZ:
LPDataOpis i link do pobrania
12021-05-10Załącznik nr 1.1 – 1.21 – Formularz Cenowo – Techniczny – Część 1-21
22021-05-10Załącznik nr 2 – Formularz „Oferta”
32021-05-10Załącznik nr 3 – Projektowane postanowienia umowy
42021-05-10Załącznik nr 4 – Formularz Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
52021-05-10Załącznik nr 5 – Formularz Wykazanie zasadności zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa
62021-05-10Załącznik nr 6 – Formularz Wycofanie OFERTY
72021-05-10Załącznik nr 7 – Identyfikator postępowania
Pliki z informacjami:
LPDataOpis i link do pobrania
12021-05-10Edytowalne wersje załączników do SWZ
22021-05-21Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
32021-05-21Informacja z otwarcia ofert
42021-05-21Oferta nr 1
52021-05-21Oferta nr 2
62021-05-21Oferta nr 3
72021-05-21Oferta nr 4
82021-05-21Oferta nr 5
92021-05-21Oferta nr 6
102021-05-21Oferta nr 7
112021-06-16Informacja o wyniku postępowania
122021-07-23Ogłoszenie o wyniku postępowania
 
^
Wykonanie: Tomasz Hołderny