Logo UZ
Zamówienie publiczne
INFORMACJE

DANE PRZETARGU

Przetarg otwarty
Znak sprawy:RA-ZA-22/2021
Tytuł:Dostawa licencji oprogramowania VMware do wirtualizacji na potrzeby Centrum Komputerowego Uniwersytetu Zielonogórskiego
Termin zgłoszeń:2021-05-05
Tryb postępowania:Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:Ogłoszenia o zamówieniach, do których nie stosuje się pełnych przepisów ustawy PZP , o wartości przedmiotowego zamówienia równej i powyżej 50000 zł
Plik opisu ogłoszenia:Plik do pobrania
Plik SWZ:Plik do pobrania
Uwagi:
Pliki z załącznikami SWZ:
LPDataOpis i link do pobrania
12021-04-27Załącznik nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia
22021-04-27Załącznik nr 2 - Formularz oferty
32021-04-27Załącznik nr 3 - Formularz Cenowy
42021-04-27Załącznik nr 4 - Projektowane Postanowienia Umowy
52021-04-27Załącznik nr 5 - Oświadczenie wykonawcy
62021-04-27Załączniki - wersje edytowalne
Pliki z informacjami:
LPDataOpis i link do pobrania
12021-05-07Informacja o wyniku postępowania
 
^
Wykonanie: Tomasz Hołderny