Logo UZ
Zamówienie publiczne
INFORMACJE

DANE PRZETARGU

Przetarg otwarty
Znak sprawy:RA-ZA-65/2020
Tytuł:DOSTAWA MATERIAŁU ZMIENNO-FAZOWEGO PCM
Termin zgłoszeń:2021-01-20
Tryb postępowania:Ogłoszenia o zamówieniach, do których nie stosuje się przepisów ustawy PZP
Rodzaj zamówienia:Ogłoszenia o zamówieniach, do których nie stosuje się pełnych przepisów ustawy PZP , o wartości przedmiotowego zamówienia równej i powyżej 50000 zł
Plik opisu ogłoszenia:Plik do pobrania
Plik SWZ:Plik do pobrania
Uwagi:
Pliki z załącznikami SWZ:
LPDataOpis i link do pobrania
12021-01-12Załącznik nr 1 - OPZ
22021-01-12Załącznik nr 2 - Formularz oferty
32021-01-12Załącznik nr 3 - Formularz cenowy
42021-01-12Załącznik nr 4 - IPU
52021-01-12Załącznik nr 5 - Oświadczenie wykonawcy
62021-01-12Wersje edytowalne załączników
Pliki z informacjami:Brak plików z informacjami
 
^
Wykonanie: Tomasz Hołderny