Logo UZ
Zamówienie publiczne
INFORMACJE

DANE PRZETARGU

Przetarg otwarty
Znak sprawy:RA-ZP-138-18/2020
Tytuł:PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ DLA PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU MECHANICZNEGO
Termin zgłoszeń:2021-01-19
Tryb postępowania:Postępowania na usługi społeczne, o których mowa w art. 138o
Rodzaj zamówienia:Usługi
Plik opisu ogłoszenia:Plik do pobrania
Plik SWZ:Plik do pobrania
Uwagi:SIWZ stanowi jednocześnie ogłoszenie o zamówieniu
Pliki z załącznikami SWZ:
LPDataOpis i link do pobrania
12020-12-29Załącznik nr 1.1 – 1.13 – Opis przedmiotu zamówienia – Część 1 - 13
22020-12-29Załącznik nr 2 – Formularz OFERTA
32020-12-29Załącznik nr 3.1 – 3.13 – Formularz Cenowy – Część 1 - 13
42020-12-29Załącznik nr 4 – Istotne postanowienia umowy
52020-12-29Załącznik nr 5 – formularz Oświadczenie o spełnianiu przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
62020-12-29Załącznik nr 6 – Wzór Umowy powierzenia danych osobowych do przetwarzania
Pliki z informacjami:
LPDataOpis i link do pobrania
12020-12-29Edytowalne wersje załączników do SIWZ
22021-03-01Informacja o wyniku postępowania
32021-03-31Informacja o udzieleniu zamówienia
 
^
Wykonanie: Tomasz Hołderny