Logo UZ
Zamówienie publiczne
INFORMACJE

DANE PRZETARGU

Przetarg otwarty
Znak sprawy:RA-ZP-56/2020
Tytuł:Dostawa oprogramowania do centralnego zarządzania procesem uwierzytelniania użytkowników
Termin zgłoszeń:2021-02-01
Tryb postępowania:Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:Dostawy
Plik opisu ogłoszenia:Plik do pobrania
Plik SWZ:Plik do pobrania
Uwagi:
Pliki z załącznikami SWZ:
LPDataOpis i link do pobrania
12020-12-23załącznik nr 1: Formularz Cenowo-Techniczny
22020-12-23załącznik nr 2: Formularz OFERTA
32020-12-23załącznik nr 3: Istotne postanowienia umowy
42020-12-23załącznik nr 4: Formularz Oświadczenie Wykonawcy dotyczace braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy i spełniania warunków udziału w postępowaniu
52020-12-23załącznik nr 5: Foirmularz Oświadczenie Wykonawcy w zakresie przynależniości do Grupy Kapitałowej
62020-12-23załącznik nr 6: Formularz Wykazanie zasadności zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa
72020-12-23załącznik nr 7: Formularz Zmiana OFERTY
82020-12-23załącznik nr 8: Formularz Wycofanie OFERTY
92020-12-23załącznik nr 9: Identyfikator postępowania
102020-12-23załącznik nr 11: Wymagania dotyczące równoważności produktów innych niż określone przez Zamawiającego w załącxzeniku nr 1 do SIWZ Formularz Cenowo-Techniczny
Pliki z informacjami:
LPDataOpis i link do pobrania
12020-12-23edytowalne wersje formularzy załączonych do SIWZ
22021-02-01Informacja z otwarcia ofert
32021-02-09Informacja o wyniku postępowania
42021-02-09Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - unieważnienie postępowania
 
^
Wykonanie: Tomasz Hołderny