Logo UZ
Zamówienie publiczne
INFORMACJE

DANE PRZETARGU

Przetarg otwarty
Znak sprawy:RA-ZP-55/2020
Tytuł:Przebudowa i termomodernizacja DS Rzepicha
Termin zgłoszeń:2021-01-27
Tryb postępowania:Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:Roboty budowlane
Plik opisu ogłoszenia:Plik do pobrania
Plik SWZ:Plik do pobrania
Uwagi:
Pliki z załącznikami SWZ:
LPDataOpis i link do pobrania
12020-12-23załącznik nr 1.1: Opis przedmiotu zamówienia - Informacje uzupełniajace
22020-12-23załącznik nr 1.2: Opis przedmiotu zamówienia - Program Funkcjonalno-Użytkowy
32020-12-23załącznik nr 2: Formularz OFERTA
42020-12-23załącznik nr 3: Istotne postanowienia umowy
52020-12-23załącznik nr 4: Formularz Oświadczenie Wykonawcy dotyczące podstaw do wykluczenia Wykonawcy
62020-12-23załącznik nr 5: Formularz Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu
72020-12-23załącznik nr 6: Formularz Oświadczenie Wykonawcy w zakresie przynależności do Grupy Kapitałowej
82020-12-23załącznik nr 7: Formularz Wykazanie zasadności zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa
Pliki z informacjami:
LPDataOpis i link do pobrania
12020-12-23edytowalne wersje formularzy załączonych do SIWZ
22020-12-30Informacja nr 1: uzupełnienie SIWZ
32020-12-30 załącznik do Informacji nr 1: załącznik do załącznika nr 1.1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia – Informacje uzupełniające -- Wyposażenie DS. Rzepicha
42021-01-08Informacja nr 2: Pytania i odpowiedzi
52021-01-08ZIP: załączniki do Informacjii nr 2
62021-01-14Informacja nr 3: Przedłużenie terminu składania ofert
72021-01-14Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia o zamówieniu
82021-01-15Informacja nr 4: Pytania i odpowiedzi
92021-01-15załącznik do Informacji nr 4: Dokumenty wskazane w odpowiedzi na Pytanie nr 28
102021-01-20Informacja nr 5: Pytania i odpowiedzi
112021-01-20Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia o zamówieniu 2
122021-01-27Informacja z otwarcia ofert
132021-02-18Informacja o wyniku postępowania
142021-03-03Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
 
^
Wykonanie: Tomasz Hołderny