Logo UZ
Zamówienie publiczne
INFORMACJE

DANE PRZETARGU

Przetarg otwarty
Znak sprawy:RA-ZP-33/WR/2020
Tytuł:Dostawa wody oraz odbiór ścieków
Termin zgłoszeń:2020-12-14
Tryb postępowania:Zamówienie z wolnej ręki
Rodzaj zamówienia:Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy
Plik opisu ogłoszenia:Plik do pobrania
Plik SWZ:Plik do pobrania
Uwagi:Zamawiający niniejszym publikuje Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki
Pliki z załącznikami SWZ:Brak plików z załącznikami SIWZ
Pliki z informacjami:
LPDataOpis i link do pobrania
12021-02-10Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
 
^
Wykonanie: Tomasz Hołderny