Logo UZ
Zamówienie publiczne
INFORMACJE

DANE PRZETARGU

Przetarg otwarty
Znak sprawy:RA-ZP-51/2020
Tytuł:Sukcesywna dostawa części i akcesoriów komputerowych oraz aplikacji biurowych
Termin zgłoszeń:2021-01-18
Tryb postępowania:Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:Dostawy
Plik opisu ogłoszenia:Plik do pobrania
Plik SWZ:Plik do pobrania
Uwagi:
Pliki z załącznikami SWZ:
LPDataOpis i link do pobrania
12020-12-11załącznik nr 1: Opis przedmiotu zamówienia
22020-12-11załącznik nr 2: Formularz OFERTA
32020-12-11załącznik nr 3: Formularz Cenowo-Techniczny
42020-12-11załącznik nr 4: Istotne postanowienia umowy
52020-12-11załącznik nr 5.1: Formularz JEDZ - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w formacie EXCEL
62020-12-11załącznik nr 5.2: Formularz JEDZ - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w formacie xml
72020-12-11załącznik nr 6: Formularz Oświadczenie Wykonawcy w zakresie przynależności do Grupy Kapitałowej
82020-12-11załącznik nr 7: Formularz Wykazanie zasadności zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa
92020-12-11załącznik nr 8: Formularz Oświadczenie Wykonawcy o braku zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne
102020-12-11załącznik nr 9: Formularz Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych
112020-12-11załącznik nr 10: Instrukcja wypełniania JEDZ
122020-12-11załącznik nr 11: Formularz Zmiana OFERTY
132020-12-11załącznik nr 12: Formularz Wycofanie OFERTY
142020-12-11załącznik nr 13: Identyfikator postępowania
152020-12-11załącznik nr 14: Klucz Publiczny dla przedmiotowego postępowania
Pliki z informacjami:
LPDataOpis i link do pobrania
12021-01-07edytowalne wersje formularzy załączonych do SIWZ
22021-01-18Informacja z otwarcia ofert
32021-02-09Informacja o wyniku postępowania
42021-02-26Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - wysłane do publikacji
52021-03-03Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - opublikowane
 
^
Wykonanie: Tomasz Hołderny