Logo UZ
Zamówienie publiczne
INFORMACJE

DANE PRZETARGU

Przetarg otwarty
Znak sprawy:6/RA-DI/2020
Tytuł:Budowa linii światłowodowych na terenie Parku Naukowo Technologicznego (PNT) oraz Lubuskiego Parku Przemysłowo Technologicznego (LPPT) w Nowym Kisielinie
Termin zgłoszeń:2020-12-11
Tryb postępowania:Ogłoszenia o zamówieniach, do których nie stosuje się przepisów ustawy PZP
Rodzaj zamówienia:Ogłoszenia o zamówieniach, do których nie stosuje się pełnych przepisów ustawy PZP , o wartości przedmiotowego zamówienia równej i powyżej 50000 zł
Plik opisu ogłoszenia:Plik do pobrania
Plik SWZ:Plik do pobrania
Uwagi:SIWZ stanowi jednocześnie ogłoszenie o zamówieniu
Pliki z załącznikami SWZ:
LPDataOpis i link do pobrania
12020-11-30Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia
22020-11-30 Załącznik nr 2 – Formularz OFERTA
32020-11-30Załącznik nr 3 – Istotne postanowienia umowy
42020-11-30Załącznik nr 4 – Formularz „Oświadczenie o spełnianiu przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu”
Pliki z informacjami:
LPDataOpis i link do pobrania
12020-11-30Edytowalne wersje załączników do SIWZ
22020-12-18Informacja o wynikach postępowania
 
^
Wykonanie: Tomasz Hołderny