Logo UZ
Zamówienie publiczne
INFORMACJE

DANE PRZETARGU

Przetarg otwarty
Znak sprawy:RA-ZP-32/2020
Tytuł:KOMPLEKSOWA DOSTAWA PALIWA GAZOWEGO
Termin zgłoszeń:2020-11-20
Tryb postępowania:Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:Dostawy
Plik opisu ogłoszenia:Plik do pobrania
Plik SWZ:Plik do pobrania
Uwagi:
Pliki z załącznikami SWZ:
LPDataOpis i link do pobrania
12020-11-06Załącznik nr 2 – Formularz „Oferta”
22020-11-06Załącznik nr 3.1 – Formularz cenowy – Część 1
32020-11-06Załącznik nr 3.2 – Formularz cenowy – Część 2
42020-11-06Załącznik nr 4 – Istotne postanowienia umowy
52020-11-06Załącznik nr 5 – formularz Oświadczenie Wykonawcy dotyczące podstaw do wykluczenia Wykonawcy
62020-11-06Załącznik nr 6 – formularz Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu
72020-11-06Załącznik nr 7 – formularz Oświadczenie Wykonawcy w zakresie przynależności do Grupy Kapitałowej
82020-11-06Załącznik nr 8 – formularz Wykazanie zasadności zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa
92020-11-06Załącznik nr 1.1 – Opis Przedmiotu zamówienia – Część 1
102020-11-06Załącznik nr 1.2 – Opis Przedmiotu zamówienia – Część 2
112020-11-06Załącznik do OPZ Część 1
122020-11-06Załącznik do OPZ Część 2
Pliki z informacjami:
LPDataOpis i link do pobrania
12020-11-06Edytowalne wersje załączników do SIWZ
22020-11-13Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
32020-11-13Informacja nr 1 - Pytania i odpowiedzi
42020-11-13Załącznik do Informacji nr 1
52020-11-13Edytowalne wersje załącznika do Informacji nr 1
62020-11-20Informacja z otwarcia ofert
72020-12-14Informacja o wyniku postępowania
82021-01-20Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
 
^
Wykonanie: Tomasz Hołderny