Logo UZ
Zamówienie publiczne
INFORMACJE

DANE PRZETARGU

Przetarg otwarty
Znak sprawy:RA-ZA-45/2020
Tytuł:Przeprowadzenie egzaminów dla studentów Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Termin zgłoszeń:2020-11-05
Tryb postępowania:Ogłoszenia o zamówieniach, do których nie stosuje się przepisów ustawy PZP
Rodzaj zamówienia:Ogłoszenia o zamówieniach, do których nie stosuje się pełnych przepisów ustawy PZP , o wartości przedmiotowego zamówienia równej i powyżej 50000 zł
Plik opisu ogłoszenia:Plik do pobrania
Plik SWZ:Plik do pobrania
Uwagi:
Pliki z załącznikami SWZ:
LPDataOpis i link do pobrania
12020-10-23Załącznik nr 1 - OPZ
22020-10-23Załącznik nr 2 - Formularz oferty
32020-10-23Załącznik nr 3 - Formularz cenowy
42020-10-23Załącznik nr 4 - IPU
52020-10-23Załącznik nr 5 - Oświadczenie wykonawcy
62020-10-23Wersje edytowalne załączników
72020-10-30Informacja nr 1
82020-10-30SIWZ poprawiony
92020-10-30Załącznik nr 1 - OPZ poprawiony
102020-10-30Załącznik nr 3 - Formularz Cenowy poprawiony
112020-10-30Załącznik nr 5 - Oświadczenie wykonawcy poprawione
Pliki z informacjami:
LPDataOpis i link do pobrania
12020-11-20Informacja o wyniku postępowania
22021-01-04Informacja o udzieleniu zamówienia
 
^
Wykonanie: Tomasz Hołderny