Logo UZ
Zamówienie publiczne
INFORMACJE

DANE PRZETARGU

Przetarg otwarty
Znak sprawy:RA-ZA-43/2020
Tytuł:Dostawa kamery termowizyjnej
Termin zgłoszeń:2020-10-26
Tryb postępowania:Ogłoszenia o zamówieniach, do których nie stosuje się przepisów ustawy PZP
Rodzaj zamówienia:Ogłoszenia o zamówieniach, do których nie stosuje się pełnych przepisów ustawy PZP, o wartości przedmiotowego zamówienia poniżej 50000 zł
Plik opisu ogłoszenia:Plik do pobrania
Plik SWZ:Plik do pobrania
Uwagi:Dokument SIWZ jest jednocześnie Ogłoszeniem o zamówieniu
Pliki z załącznikami SWZ:
LPDataOpis i link do pobrania
12020-10-16załącznik nr 1: Opis przedmiotu zamówienia
22020-10-16załącznik nr 2: Formularz OFERTA
32020-10-16załącznik nr 3: Formularz cenowy
42020-10-16załącznik nr 4: Istotne postanowienia umowy
52020-10-16załącznik nr 5: Formularz Oświadczenie Wykonawcy dotyczące podstaw do wykluczenia Wykonawcy
Pliki z informacjami:
LPDataOpis i link do pobrania
12020-10-16edytowalne wrsje formularzy załączonych do SIWZ
22020-11-23Informacja o wyniku postępowania
32021-01-04Informacja o udzieleniu zamówienia
 
^
Wykonanie: Tomasz Hołderny