Logo UZ
Zamówienie publiczne
INFORMACJE

DANE PRZETARGU

Przetarg otwarty
Znak sprawy:RA-ZP-46/2020
Tytuł:Dostawa wyposażenia stanowiska mechanooptycznego
Termin zgłoszeń:2020-10-23
Tryb postępowania:Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:Dostawy
Plik opisu ogłoszenia:Plik do pobrania
Plik SWZ:Plik do pobrania
Uwagi:
Pliki z załącznikami SWZ:
LPDataOpis i link do pobrania
12020-10-14załącznik nr 1.1: Formularz Cenowo-Techniczny - Część 1
22020-10-14załącznik nr 1.2: Formularz Cenowo-Techniczny - Część 2
32020-10-14załącznik nr 1.3: Formularz Cenowo-Techniczny - Część 3
42020-10-14załącznik nr 1.4: Formularz Cenowo-Techniczny - Część 4
52020-10-14załącznik nr 1.5: Formularz Cenowo-Techniczny - Część 5
62020-10-14załącznik nr 1.6: Formularz Cenowo-Techniczny - Część 6
72020-10-14załącznik nr 1.7: Formularz Cenowo-Techniczny - Część 7
82020-10-14załącznik nr 2: Formularz OFERTA
92020-10-14załącznik nr 3: Istotne postanowienia umowy
102020-10-14załącznik nr 4: Formularz Oświadczenie Wykonawcy dotyczące braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy i spełniania warunków udziału w postępowaniu
112020-10-14załącznik nr 5: Formularz Oświadczenie Wykonawcy w zakresie przynależności do Grupy Kapitałowej
122020-10-14załącznik nr 6: Formularz Wykazanie zasadności zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa
132020-10-14załącznik nr 7: Formularz Zmiana OFERTY
142020-10-14załącznik nr 8: Formularz Wycofanie OFERTY
152020-10-14załącznik nr 9: Identyfikator postępowania
162020-10-14załącznik nr 10: Klucz Publiczny dla przeedmiotowego postępowania
Pliki z informacjami:
LPDataOpis i link do pobrania
12020-10-14edytowalne wersje formularzy załączonych do SIWZ
22020-10-23Informacja z otwarcia ofert
32020-10-28Informacja o wyniku postępowania
42020-11-23Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
 
^
Wykonanie: Tomasz Hołderny