Logo UZ
Zamówienie publiczne
INFORMACJE

DANE PRZETARGU

Przetarg otwarty
Znak sprawy:RA-ZP-28/2020
Tytuł:DOSTAWA FANTOMÓW I SPRZĘTU MEDYCZNEGO
Termin zgłoszeń:2020-11-03
Tryb postępowania:Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:Dostawy
Plik opisu ogłoszenia:Plik do pobrania
Plik SWZ:Plik do pobrania
Uwagi:
Pliki z załącznikami SWZ:
LPDataOpis i link do pobrania
12020-09-29 Załącznik nr 1.1 – „Formularz Cenowo-Techniczny – Część 1”
22020-09-29 Załącznik nr 1.2 – „Formularz Cenowo-Techniczny – Część 2”
32020-09-29 Załącznik nr 1.3 – „Formularz Cenowo-Techniczny – Część 3”
42020-09-29 Załącznik nr 2 – Formularz „Oferta”
52020-09-29 Załącznik nr 3 – „Istotne postanowienia umowy”
62020-09-29 Załącznik nr 4 – Formularz „JEDZ – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia” w formacie EXCEL
72020-09-29 Załącznik nr 5 – Formularz „JEDZ – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia” w formacie xml
82020-09-29 Załącznik nr 6 – Formularz „Oświadczenie Wykonawcy w zakresie przynależności do Grupy Kapitałowej”
92020-09-29 Załącznik nr 7 – Formularz „Wykazanie zasadności zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa”
102020-09-29 Załącznik nr 8 – Formularz „Oświadczenie Wykonawcy o braku zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne
112020-09-29 Załącznik nr 9 – Formularz „Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych”
122020-09-29 Załącznik nr 10 – Instrukcja wypełniania JEDZ.
132020-09-29 Załącznik nr 11 - Formularz Zmiana OFERTY
142020-09-29 Załącznik nr 12 - Formularz Wycofanie OFERTY
152020-09-29 Załącznik nr 13 - Identyfikator postępowania
162020-09-29 Załącznik nr 14 - Klucz publiczny dla przedmiotowego postępowania
Pliki z informacjami:
LPDataOpis i link do pobrania
12020-09-29Edytowalne wersje załączników do SIWZ
22020-10-09Informacja nr 1 - pytania i odpowiedzi
32020-10-15Informacja nr 2: Pytania i odpowiedzi
42020-10-22Informacja nr 3 - Pytania i odpowiedzi
52020-11-03Informacja z otwarcia ofert
62020-12-07Informacja o wynikach postępowania
72021-01-05Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - wysłane do publikacji
82021-01-08Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - opublikowane
 
^
Wykonanie: Tomasz Hołderny