Logo UZ
Zamówienie publiczne
INFORMACJE

DANE PRZETARGU

Przetarg otwarty
Znak sprawy:RA-ZA-34/2020
Tytuł:Kompleksowa usługa ekspercka
Termin zgłoszeń:2020-09-17
Tryb postępowania:Ogłoszenia o zamówieniach, do których nie stosuje się przepisów ustawy PZP
Rodzaj zamówienia:Ogłoszenia o zamówieniach, do których nie stosuje się pełnych przepisów ustawy PZP , o wartości przedmiotowego zamówienia równej i powyżej 50000 zł
Plik opisu ogłoszenia:Plik do pobrania
Plik SWZ:Plik do pobrania
Uwagi:Plik Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) jest jednocześnie Ogłoszeniem o zamówieniu
Pliki z załącznikami SWZ:
LPDataOpis i link do pobrania
12020-09-09załącznik nr 1: Opis przedmiotu zamówienia
22020-09-09załącznik nr 2: Formularz OFERTA
32020-09-09załącznik nr 3: Formularz cenowy
42020-09-09załącznik nr 4: Istotne postanowienia umowy
52020-09-09załącznik nr 5: Formularz Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Pliki z informacjami:
LPDataOpis i link do pobrania
12020-09-09edytowalne wersje formularzy załączonych do SIWZ
22020-10-09Informacja o wyniku postępowania
32020-11-23Informacja o udzieleniu zamówienia
 
^
Wykonanie: Tomasz Hołderny