Logo UZ
Zamówienie publiczne
INFORMACJE

DANE PRZETARGU

Przetarg otwarty
Znak sprawy:RA-ZP-138-17/2020
Tytuł:ŚWIADCZENIE USŁUG DIAGNOSTYCZNO – TERAPEUTYCZNYCH Z ZAKRESU PSYCHOLOGII
Termin zgłoszeń:2020-09-04
Tryb postępowania:Postępowania na usługi społeczne, o których mowa w art. 138o
Rodzaj zamówienia:Usługi
Plik opisu ogłoszenia:Plik do pobrania
Plik SWZ:Plik do pobrania
Uwagi:SIWZ stanowi jednocześnie ogłoszenie o zamówieniu
Pliki z załącznikami SWZ:
LPDataOpis i link do pobrania
12020-08-27Załącznik nr 1.1 – „Opis przedmiotu zamówienia – Część 1”
22020-08-27Załącznik nr 1.2 – „Opis przedmiotu zamówienia – Część 2”
32020-08-27Załącznik nr 2 – Formularz OFERTA
42020-08-27Załącznik nr 3.1 – „Formularz Cenowy – Część 1”
52020-08-27Załącznik nr 3.2 – „Formularz Cenowy – Część 2”
62020-08-27Załącznik nr 4 – Istotne postanowienia umowy
72020-08-27Załącznik nr 5 – formularz Oświadczenie o spełnianiu przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
82020-08-27Załącznik nr 6 – Wzór Umowy powierzenia danych osobowych do przetwarzania
Pliki z informacjami:
LPDataOpis i link do pobrania
12020-08-27Edytowalne wersje załączników do SIWZ
22020-09-11Informacja o wyniku postępowania
32020-09-25Informacja o udzieleniu zamówienia
 
^
Wykonanie: Tomasz Hołderny