Logo UZ
Zamówienie publiczne
INFORMACJE

DANE PRZETARGU

Przetarg otwarty
Znak sprawy:RA-ZP-27/2020
Tytuł:DOSTAWA SYMULATORA KARETKI I SPRZĘTU MEDYCZNEGO DLA WCSM
Termin zgłoszeń:2020-09-30
Tryb postępowania:Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:Dostawy
Plik opisu ogłoszenia:Plik do pobrania
Plik SWZ:Plik do pobrania
Uwagi:
Pliki z załącznikami SWZ:
LPDataOpis i link do pobrania
12020-08-21Załącznik nr 1.1 – „Formularz Cenowo-Techniczny – Część 1”
22020-08-21Załącznik nr 1.2 – „Formularz Cenowo-Techniczny – Część 2”
32020-08-21Załącznik nr 2 – Formularz „Oferta”
42020-08-21Załącznik nr 3 – „Istotne postanowienia umowy”
52020-08-21Załącznik nr 4 – Formularz „JEDZ – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia” w formacie EXCEL
62020-08-21Załącznik nr 5 – Formularz „JEDZ – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia” w formacie xml
72020-08-21Załącznik nr 6 – Formularz „Oświadczenie Wykonawcy w zakresie przynależności do Grupy Kapitałowej”
82020-08-21Załącznik nr 7 – Formularz „Wykazanie zasadności zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa”
92020-08-21Załącznik nr 8 – Formularz „Oświadczenie Wykonawcy o braku zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne
102020-08-21Załącznik nr 9 – Formularz „Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych”
112020-08-21Załącznik nr 10 – Instrukcja wypełniania JEDZ
122020-08-21Załącznik nr 11 - Formularz Zmiana OFERTY
132020-08-21Załącznik nr 12 - Formularz Wycofanie OFERTY
142020-08-21Załącznik nr 13 - Identyfikator postępowania
152020-08-21Załącznik nr 14 - Klucz publiczny dla przedmiotowego postępowania
Pliki z informacjami:
LPDataOpis i link do pobrania
12020-08-21Edytowalne wersje załączników do SIWZ
22020-09-09Informacja nr 1 - pytania i odpowiedzi
32020-09-09Załączniki do Informacji nr 1 - pytania i odpowiedzi
42020-09-09Edytowalne załączniki do Informacji nr 1 - pytania i odpowiedzi
52020-09-09Ogłoszenie o sprostowaniu - wysłane do publikcji
62020-09-14Ogłoszenie o sprostowaniu - opublikowane
72020-09-30Informacja z otwarcia ofert
82020-11-05Informacja o wynikach postępowania
92020-11-30Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - wysłane do publikacji
102020-12-04Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - opublikowane
 
^
Wykonanie: Tomasz Hołderny